Thế kỷ 21 sự bùng nổ phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội đã đưa sự phát triển của các ngành nghề tại nhiều quốc gia thay đổi một diện mạo mới.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là cường quốc về công nghệ thông tin, với nhiều sáng tạo về công nghệ, phần mềm tiện ích, và sản xuất máy vi tính. Một số thương hiệu lớn về lĩnh vực công nghệ và thiết bị máy tính như: Sony, Nec, Seagate, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Panasonic… Họ đã từng bỏ ra hơn 300 triệu USD để đầu tư cho việc phổ cập tin học tại các trường học, điều này cho thấy rằng Nhật Bản đã đầu tư một số tiền lớn cho giáo dục công nghệ thông tin nhằm phát triển đất nước.

Thế kỷ 21 sự bùng nổ phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội đã đưa sự phát triển của các ngành nghề tại nhiều quốc gia thay đổi một diện mạo mới.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là cường quốc về công nghệ thông tin, với nhiều sáng tạo về công nghệ, phần mềm tiện ích, và sản xuất máy vi tính. Một số thương hiệu lớn về lĩnh vực công nghệ và thiết bị máy tính như: Sony, Nec, Seagate, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Panasonic… Họ đã từng bỏ ra hơn 300 triệu USD để đầu tư cho việc phổ cập tin học tại các trường học, điều này cho thấy rằng Nhật Bản đã đầu tư một số tiền lớn cho giáo dục công nghệ thông tin nhằm phát triển đất nước.

Thế kỷ 21 sự bùng nổ phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội đã đưa sự phát triển của các ngành nghề tại nhiều quốc gia thay đổi một diện mạo mới.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là cường quốc về công nghệ thông tin, với nhiều sáng tạo về công nghệ, phần mềm tiện ích, và sản xuất máy vi tính. Một số thương hiệu lớn về lĩnh vực công nghệ và thiết bị máy tính như: Sony, Nec, Seagate, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Panasonic… Họ đã từng bỏ ra hơn 300 triệu USD để đầu tư cho việc phổ cập tin học tại các trường học, điều này cho thấy rằng Nhật Bản đã đầu tư một số tiền lớn cho giáo dục công nghệ thông tin nhằm phát triển đất nước.

Leave a Reply