Hình thành nên nhóm luật sư riêng cho bản thân công ty mình

Thị trường dịch vụ ngày nay xuất hiện rất nhiều đối tượng là các công ty chuyên về mảng cung ứng dịch vụ chuyên về tư vấn cho các doanh nghiệp các thủ tục, giấy tờ pháp luật. Với mong muốn tìm được một địa chỉ công ty luật có dịch vụ tư vấn luật tốt thì nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn đau đầu trong việc chọn cho chính doanh nghiệp mình một địa chỉ tốt nhất.

Bạn có thể tham khảo công ty luật Trí Nam đây là một công ty luật hàng đầu hiện nay khi mà chúng có thể mang đến cho chính các bạn một dịch vụ tư vấn luật hàng đầu. Việc các doanh nghiệp xảy ra nhiều công việc pháo lý kết hợp với đó chính là các hoạt động trong công ti và công việc kinh doanh trong công ti thì đó chính là công việc là luật sư riêng đảm nhận vai trò đó. Các tài liệu được sử dụng trong nội bộ khi thực hiệ quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì các luật sư riêng cũng là người đảm nhiệm soạn thảo.

Luật sư riêng sẽ có trách nhiệm soạn thảo một số văn bản cần được ban hành như sau.

Trong quá trình làm việc sẽ có nhiều trường hợp các doanh nghiệp cần bổ sung hoặc điều chỉnh các điều lệ sẵn có, các nghị quyết bổ nhiệm hoặc hợp đồng, các điều lệ công ty đều là do chính các luật sư riêng soạn thảo.

Trường hợp khác chính là quy chế hoạt động và nội quy lao động của các phòng ban.

Đối với việc bổ nhiệm các chức danh quản lý cần soạn thảo các quyết định.

Ví dụ như các hợp đồng lao động, hợp đồng chuyển nhượng nhân viên, hợp đồng lao động, …chính là các loại giấy tờ mà cần dược luật sư riêng tiến hành soạn thảo.

Nếu như trong chính doanh nghiệp xảy ra các tranh chấp.

Các công việc mà luật sư có thể ở các vị trí như thư ký hay luật sư nội bộ để có thể dễ dàng tiến hành giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp về mảng pháp lý.

Nếu như xảy ra các vấn đề sau trong công ty, doanh nghiệp giữa các thành viên, cổ đông tranh chấp cổ phần, quyền hạn và lợi ích do việc đóng góp cổ phần không đúng như cam kết ban đầu, không nộp đủ số tiền đã cam kết để thành một cổ đông, không góp đủ vốn hình thành doanh nghiệp, đăng ký số vốn ban đầu nhưng không nộp tiền thì đó chính là các trường hợp mà các luật sư riêng phải tiến hành xử lí cho các doanh nghiệp.

Việc xảy ra tranh chấp nguyên nhân chính xuất pháp từ nguồn và phương thức góp vốn.

Các tài sản khi tiến hành góp vốn cần lên định giá chính xác.

Các tài sản tạo vốn ban đầu giữa các thành viên không được chuyển sở hữu trong bất cứ trường hợp nào.

Các việc tạovốn và giá trị tạo vốn bằng tài sản thì không tiến hành thỏa thuận ban đầu;

Để tránh câu chuyện tranh chấp thì bạn cần cân nhắc vấn đề chuyển nhượng hợp đồng sao cho minh bạch và các quyết định chuyển nhượng cần có quy định thời gian rõ ràng.

Tư cách cổ đông, thành viên trong công ty và doanh nghiệp là các vấn đề dễ dàng xảy ra các tranh chấp.;

>>> Xem thêm : luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng – Chỉ ra xây dựng đội ngũ cố vấn pháp luật riêng cho doanh nghiệp

Có thể xảy ra tranh chấp vì không đồng tình với quyết định bởi chúng đưa ra không công bằng, các quyết định không hợp pháp; hoặc chấp thuận các quyết định của đại hội đồng cổ đông từ đó các thành viên phản đối vì quyền lợi của mình không được như mong đợi thì có thể cũng xảy ra các tranh chấp riêng.

Những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động, thù lao, ký kết  và chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,.. cũng là các vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp.

Với mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thì nhiều công ty luật hiện nay xuất hiện với tần suất lớn trên thị trường dịch vụ luật hiện nay.  Nhưng để tìm được một công ty luật tin cậy thì đó vẫn là một câu hỏi trong lòng nhiều đối tượng khách hàng.

>>> Xem thêm : luật sư doanh nghiệp giỏi – Hình thành đội ngũ cố vấn pháp luật nội bộ riêng dành cho doanh nghiệp

Leave a Reply