Ba làn sóng bán hàng tăng cường

Bạn có thể nghĩ về các chương trình đào tạo và hỗ trợ như những làn sóng tương tự dọc theo sự liên tục. Khi bạn di chuyển từ trái sang phải qua trục x, các chương trình hỗ trợ của bạn trở nên linh hoạt hơn và có tính tình huống hơn. Khi bạn di chuyển lên trục y, các chương trình đó đạt được độ cao điều hành hơn , trở nên chiến lược hơn và ngay lập tức có tác động đến chương trình nghị sự tăng trưởng của công ty.

Để đi lên và sang phải trong mô hình này, tổ chức hỗ trợ của bạn phải trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn và phản ứng nhanh hơn, trang bị lĩnh vực để giải quyết các thách thức kinh doanh và cơ hội thị trường cấp bách hơn.

Làn sóng đầu tiên: Con đường học tập

Làn sóng đầu tiên trong đào tạo và hỗ trợ được thể hiện bằng các lộ trình học tập truyền thống , các chương trình phát triển ban đầu. Giống như xã hội lớn, làn sóng đầu tiên, Con đường học tập trong thời đại nông nghiệp đã từng là một bước đột phá.

Các chương trình như trên tàu, đào tạo dựa trên bản đồ năng lực, thay đổi vai trò và các tùy chọn dựa trên nhiệm kỳ, cũng như triển khai toàn cầu của một quy trình hoặc công nghệ mới, có thể tách rời một tổ chức khỏi một tổ chức khác.

Xem thêm: Túi đựng hàng tại Dutu

Làn sóng thứ hai: Kế hoạch lãnh thổ

 

Các chỉ số hiệu suất chính cũng có thể cho bạn biết đại diện nào đang gặp khó khăn trong các lĩnh vực quan trọng như:

  • Triển vọng và sáng tạo đường ống – Xác định đại diện với phễu đói đói, những người cần các chương trình để giúp họ thuyết phục khách hàng tiềm năng thay đổi và chọn bạn.
  • Đề xuất và kết thúc giao dịch – Tìm đại diện với các đường ống bị táo bón. Các đại diện này có rất nhiều đề xuất, nhưng quá nhiều thỏa thuận bị đình trệ, không có quyết định. Và họ cần hỗ trợ xây dựng các trường hợp kinh doanh cấp điều hành tốt hơn.
  • Đàm phán và chiết khấu – Xem xét lợi nhuận thỏa thuận để tìm những người giảm giá vô đạo đức. Những đại diện này có thể đóng cửa doanh nghiệp nhưng cho đi quá nhiều, và họ cần giúp đỡ để bảo vệ giá cả và lợi nhuận của bạn.
  • Gia hạn và tăng giá – Xác định nơi đăng ký hoặc hợp đồng lớn của bạn đến hạn sẽ giúp bạn tìm được những người bảo vệ doanh nghiệp, mà năm đó phụ thuộc vào việc tránh khuấy đảo và giữ chân khách hàng chính.
  • Upsells và Cross-Sells – Phân tích khách hàng hiện tại để xác định các cơ hội không gian trắng để nâng cấp và bán hàng bổ sung. Sau đó, bạn có thể xác định vùng đất và các nhà mở rộng mà bạn cần để giúp phát triển các tài khoản hiện có.

Leave a Reply