tính dựa trên khối lượng giao dịch may chay bo nhap khau và mức dự trữ vàng. Quy mô hạn ngạch của mỗi nước sẽ quyết định số lượng vàng và tiền tệ mà nước đó phải chuyển. Một nước thành viên sẽ có quyền mua ngoại tệ của tổ chức bằng nội tệ của mình. Quy mô hạn ngạch của mỗi nước thành viên cũng sẽ quyết định số lượng ngoại tệ mà nó được phép mua. Kế hoạch White của Mỹ đã thắng thế, đơn giản vì người Mỹ có tất cả tiền bạc.

Theo ý kiến từ phía Anh, Mỹ đồng ý nhân đôi số máy chạy bộ nhập khẩu  vốn ban đầu của tổ chức tín dụng. Các điều khoản thỏa thuận của quỹ bao gồm một tập hợp các quy tắc chi phối máy chạy bộ nhập khẩu và việc quản lý giá trị hối đoái của các đồng nội tệ của mỗi nước thành viên. Mỗi nước thành viên được yêu cầu đưa ra một mức ngang giá cho đồng nội tệ theo vàng hoặc theo đồng đô-la; và hạn chế phạm vi dao động giá trị hối đoái của đồng nội tệ trong một khoảng hẹp xung quanh;

 

mức ngang giá; đồng thời phải thông qua sự đồng ý của IMF trước khi thay đổi mức ngang giá máy chạy bộ điện nhập khẩu. trên 10% so với mức ngang giá ban đầu. Mục đích ban đầu của việc thành lập một tổ chức tín dụng quốc tế là để tránh lặp lại những gì đã xảy ra trong thập niên 1930. Tuy nhiên, cấu trúc của IMF không cho phép quỹ này đóng vai trò người cho vay cuối cùng,  máy tập thể dục chạy bộ đơn giản  vì bản thân nó không hề có tiền.

Leave a Reply