địa chỉ bán máy chạy bộ đã được công nhận

Danh sách nhưng địa chỉ bán máy chạy bộ uy tín

tính dựa trên khối lượng giao dịch may chay bo nhap khau và mức dự trữ vàng. Quy mô hạn ngạch của mỗi nước sẽ quyết định số lượng vàng và tiền tệ mà nước đó phải chuyển. Một nước thành viên sẽ có quyền mua ngoại tệ của tổ chức bằng nội tệ của mình. Quy mô hạn ngạch của mỗi nước thành viên cũng sẽ quyết định số lượng ngoại tệ mà nó được phép mua. Kế hoạch White của Mỹ đã thắng thế, đơn giản vì người Mỹ có tất cả tiền bạc.

Theo ý kiến từ phía Anh, Mỹ đồng ý nhân đôi số máy chạy bộ nhập khẩu  vốn ban đầu của tổ chức tín dụng. Các điều khoản thỏa thuận của quỹ bao gồm một tập hợp các quy tắc chi phối máy chạy bộ nhập khẩu và việc quản lý giá trị hối đoái của các đồng nội tệ của mỗi nước thành viên. Mỗi nước thành viên được yêu cầu đưa ra một mức ngang giá cho đồng nội tệ theo vàng hoặc theo đồng đô-la; và hạn chế phạm vi dao động giá trị hối đoái của đồng nội tệ trong một khoảng hẹp xung quanh;

địa chỉ bán máy chạy bộ

mức ngang giá; đồng thời phải thông qua sự đồng ý của IMF trước khi thay đổi mức ngang giá máy chạy bộ điện nhập khẩu. trên 10% so với mức ngang giá ban đầu. Mục đích ban đầu của việc thành lập một tổ chức tín dụng quốc tế là để tránh lặp lại những gì đã xảy ra trong thập niên 1930. Tuy nhiên, cấu trúc của IMF không cho phép quỹ này đóng vai trò người cho vay cuối cùng,  máy tập thể dục chạy bộ đơn giản  vì bản thân nó không hề có tiền.

làm sao để tìm địa chỉ bán máy chạy bộ chất lượng

IMF chỉ có thể giúp các quốc gia cấp vốn cho các khoản máy chạy bộ  thâm hụt cán cân thanh toán trong giới hạn khiêm tốn. Các quốc gia sẽ giữ quyền kiểm soát tiền tệ để có thể hạn chế lưu lượng vốn và do đó làm phức tạp hóa việc duy trì các mức ngang giá. Khoản cho vay từ IMF phải được hoàn trả. Bài học từ năm 1931 về sự cần thiết phải thành lập một người cho vay cuối cùng  hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện có vẻ đã bị quên lãng. Tại Bretton Woods,

IMF đã được tạo ra chỉ với mục đích cấp vốn cho các khoản thâm hụt cán cân thanh toán trong giới hạn vừa phải. Việc kiểm soát lưu lượng vốn sẽ hạn chế sự vận động vốn để đầu cơ. IMF cho vay bằng các loại tiền tệ mà các nước thành viên đóng góp. Khoản cho vay phải được hoàn trả, và không hề có một loại máy chạy bộ tại nhà quốc tế mới nào được tạo ra. Có những giới hạn chặt chẽ về số lượng cho vay với mỗi nước thành viên mà quy mô hạn ngạch của nó sẽ quy định.

Leave a Reply